MODEL VERTROUWELIJKHEIDSCHARTER VOOR GEGEVENS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERWERKT

ARTIKEL 1: ALGEMENE PRINCIPES

1.1 NEXTGEN INVESTMENTS SRL, met maatschappelijke zetel te Fontaine aux Suzias, 40, 5570 Dion (Beauraing), geregistreerd bij de ECB onder nummer 756.730.553, hierna aangeduid als de Ecolodge le Grand Nichet, exploiteert een verblijf in een vakantiehuis die via internet of via zijn eigen site ** Lay-out: adres van de mono-website ** (hierna de "site") te boeken is.

1.2 Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen (hierna de “gegevens”) zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de vrijheid van circulatie van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / CE (Algemene Verordening Gegevensbescherming, "RGPD"), Richtlijn 2002/58 / CE, gewijzigd door Richtlijn 2009/136 / CE en de wet van 13 juni 2005 bekend als de "Wet betreffende elektronische communicatie ”gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.
1.3 U wordt verzocht dit vertrouwelijkheidshandvest (hierna het “handvest”) aandachtig door te lezen en vertrouwd te raken met de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het charter beschrijft de maatregelen die worden genomen voor het gebruik en beheer van uw gegevens bij het gebruik van de site en uw rechten als gebruiker van de site.

2.2 Het charter is van toepassing op alle diensten die Ecolodge Le Grand Nichet via de site aanbiedt.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1 Dit zijn de gegevens die we verzamelen:

Naam
Voornaam
Telefoon- en / of GSM-nummer
E-mailadres
Adres

3.2 Wanneer u onze site bezoekt, kunnen we informatie (inclusief gegevens) op verschillende manieren verzamelen:
3.2.1 Gegevens verstrekt door gebruikers. We verzamelen de gegevens die u op de site verstrekt om Ecolodge Le Grand Nichet en zijn partners in staat te stellen uw bestellingen te verwerken en uit te voeren.
3.2.2 Informatie verzameld door middel van technologische tools. Wanneer u op onze site surft, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of uw browsertype. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de delen van de site die u hebt bezocht.
3.3 Door onze site te bezoeken of uw gegevens te verstrekken, stemt u in met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens zoals beschreven in het charter. Als u hiermee niet instemt of indien u geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid, gebruik de site dan niet.
3.4 U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Ecolodge Le Grand Nichet op het volgende adres: Nextgen Investments SRL, Fontaine aux Suzias, 40, 5570 Dion (Beauraing) of per e-mail op het volgende adres: olivier@ngi-srl.com.

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De gegevens die we verzamelen, worden gebruikt om de uitvoering en monitoring van uw bestellingen en de daaruit voortvloeiende diensten te verwerken. Ze worden ook gebruikt om de services die we u bieden te verbeteren door ons te informeren over uw interesses in de functionaliteit, prestaties en ondersteuning van onze services.

4.2 Mogelijk moeten we deze gegevens ook gebruiken om interne onderzoeken uit te voeren die bedoeld zijn om onze services te verbeteren.
4.3 Mogelijk moeten we uw gegevens vrijgeven als dit nodig is om: a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan een bevel of bevel uitgevaardigd door rechtbanken en tribunalen, of b) om onze rechten of die van gebruikers van de site te beschermen en te verdedigen.
4.5 We zijn ook verplicht om uw gegevens naar onze partner BilltoBox SA te verzenden om de dienst(en) op onze site te kunnen leveren.
4.6 We kunnen de gegevens "anonimiseren" door persoonlijk identificeerbare elementen zoals naam en e-mailadres te verwijderen, en de gegevens samen te voegen voor gebruik in marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. Mogelijk moeten we deze geanonimiseerde informatie dan aan derden bekendmaken.

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

5.1 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan voor prospectie, in het bijzonder commerciële doeleinden. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Ecolodge Le Grand Nichet: Fontaine aux Suzias, 40, 5570 Dion (Beauraing) of per e-mail naar het volgende adres : olivier@ngi-srl.com

5.2 Om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief kunt u het recht van bezwaar uitoefenen door op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te klikken. Afmeldverzoeken zijn alleen effectief als u een bericht ontvangt di3 dit bevestigt. Als dit niet het geval is, kunt u het recht van bezwaar uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van dit beleid.

ARTIKEL 6: RECHT VAN TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U hebt het recht om de gegevens die op u betrekking hebben in te zien, te corrigeren, te wissen en de verwerking ervan te beperken, in overeenstemming met de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van L' Ecolodge Le Grand Nichet: Fontaine aux Suzias, 40, 5570 Dion (Beauraing) of per e-mail op het volgende adres : olivier@ngi-srl.com.
6.3 Voordat we reageren op een verzoek in deze richting kunnen we u uitnodigen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT VAN PORTABILITEIT

7.1. U hebt ook het recht om de gegevens te ontvangen die op u betrekking hebben en die u aan Ecolodge Le Grand Nichet hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om ze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden bij de verwerking van deze gegevens. Dit wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

ARTIKEL 8 : COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die vanuit uw browser naar uw terminal worden gestuurd wanneer u de site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies vereenvoudigen de toegang tot de site en navigatie, en verhogen de snelheid en efficiëntie van het gebruik van de laatste. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de site te analyseren.

8.2. Ecolodge Le Grand Nichet informeert u over de soorten cookies die op de site worden gebruikt:
Analytics-cookies (Google Analytics, Facebook),
De cookies die worden gebruikt [als een "winkelmandje" op een site van een handelaar] stellen u in staat de items te volgen die zijn opgeslagen in [uw winkelmandje].
Sessiecookies worden gebruikt om uw gebruik van de site te vergemakkelijken door bepaalde gegevens over u te onthouden [levering, factuurgegevens, voorkeur met betrekking tot de taal van de site of andere voorkeuren die nodig zijn voor de levering van de gevraagde service].
In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie verzamelen deze cookies geen informatie die de internetgebruiker persoonlijk kan identificeren en, aangezien ze strikt zijn ingesteld voor hun technische functionaliteit, hebben ze geen uitdrukkelijke toestemming nodig van de persoon.

8.3. In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie is uw toestemming niet nodig wanneer de installatie van een cookie het enige doel heeft om communicatie via elektronische middelen toe te staan of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het aanbieden van een ''online service op uw uitdrukkelijk verzoek" (sessiecookies).

8.4. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.
Volg hier de gegevensprocedure als u op internet surft met de browser Internet Explorer.
Volg hier de gegevensprocedure als u op internet surft met de browser Mozilla Firefox.
Volg hier de gegevensprocedure als u op internet surft met de browser Google Chrome.
Volg hier de gegevensprocedure als u op internet surft met de browser Safari.

8.6. Ecolodge Le Grand Nichet informeert u dat het uitschakelen van cookies de optimale navigatie en de functionaliteit van de site kan beïnvloeden.
8.7. U heeft altijd de mogelijkheid om geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u cookies wilt verwijderen, worden de instellingen of voorkeuren die door die cookies worden beheerd ook verwijderd.

ARTIKEL 9: VEILIGHEID

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te waarborgen, hebben we een programma geïmplementeerd om de informatie die in deze systemen is opgeslagen te beveiligen. Bovendien beschikken onze computersystemen over gegevenscodering en softwarebescherming.

ARTIKEL 10: BEWARING VAN GEGEVENS

Ecolodge Le Grand Nichet kan uw gegevens gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na de annulering van uw registratie bewaren om u nieuwe producten en / of diensten aan te bieden.

ARTIKEL 11: RECHT VAN CLAIM

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende schending, als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens is in strijd met de AVG.

Gegevensbeschermingsautoriteit • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 2274 48 00 • Fax: +32 (0) 2274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be